AFFIRM 0.95 SG 25GR
AFFIRM 0.95 SG 25GR
Šifra: 3555 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 264.00 RSD
Na lageru 4 Ima
Količina

Aktivna materija: emamektin benzoat (9,5 g/kg) Formulacija: Vodorastvorljive granule (SG) Primena: Affirm® 095 SG je translaminarni insekticid, utrobog delovanja, koji se primenjuje u zasadu, odnosno usevu: jabuke, za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomenella), u količini 2,5 – 3,0 kg/ha, uz dodatak 0,25% mineralnog ulja, i uz upotrebu 600-1500 l/ha vode, u zavisnosti od bujnostu zasada. Za suzbijanje prve generacije jabukovg smotavca, primenjuju se dva tretmana, prvo tretiranje u fazi pojave “crne glave”, odnosno pred piljenje gusenice, i drugo 10-14 dana kasnije; kupusa za suzbijanje kupusara (Pierris brassicae) i paradajza za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u količini 1,5 kg/ha, uz dodatak okvašivača, i uz upotrebu 300-600 l/ha vode, u zavisnosti od bujnosti useva. U usevu paradajza i kupusa Affirm 095 SG se primenjuje u dva povezana tretmana, prvo tretiranje izvesti u vreme pojave prvih gusenica štetočine, a drugo 7-10 dana nakon prvog. Karenca: 7 dana za jabuku, kupus i paradajz Mehanizam i način delovanja a.m.: - Alosterični modulatori glutamat - regulisanih kanala za jone hlora (GluCl). - Glutamat je važan inhibitorni neurotransmiter kod insekata. Avermektini aktiviraju GluCl kanale prouzrokujući paralizu; prestaje ishrana jedinki u roku od nekoliko sati od ingestije, a uginuće nastupa 2-4 dana kasnije. - Nervno - muskulaturni otrovi. - Insekticid, nesistemik sa izvesnim translaminarnim kretanjem i digestivnim delovanjem; ispoljava dobro delovanje na gusenice. Karenca a.m.: (u danima): 3 - paradajz i paprika (u zatvorenom prostoru), kupus; 7 - jabuka Radna karenca a.m.: jedan dan IRAC klasifikacija a.m.: 6 Organska: Ne Napomena: - Ne primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog visoke toksičnosti za pčele. - Emamektin benzoat se brzo razlaže na svetlosti (izrazito fotodegradabilan), posebno pri jačem UV zračenju, pa je njegova rezidualna kontaktna aktivnost zanemarljiva. Da bi se povećalo kontaktno delovanje preporučuje se tretiranje u večernjim časovima. - Efikasnost se povećava dodavanjem mineralnog ulja ili okvašivača (kupus). - Postoje ograničenja u korišćenju mineralnih ulja zbog njihove fitotoksične interakcije sa preparatima na bazi kaptana i sumpora, pa se preporučuje razmak od dve sedmice između korišćenja emamektin benzoata sa mineralnim uljima i fungicida na bazi kaptana i sumpora. - MBT: 3 puta - paradajz, paprika, kupus; 2 puta - jabuka.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less