AGROKAPTAN WP 1/1
AGROKAPTAN WP 1/1
Šifra: 3523 JM: KG
Cena (mpc)
  • 1,299.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: Kaptan 500 g/kg Formulacija: WP – kvašljivi prašak Pakovanje: 2 g, 50 g, 200 g Proizvođač: Agromarket Karenca: 21 dan Plodored: - MBT: Nije ograničen MDK(mg/kg): SRB: 5,0 / EU: 5,0 / SAD: 0,6 / RUS: 7,0 Primena: USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE JABUKA 0,2 - 0,3% (20 - 30 g U 10 l vode) Preventivno tretiranje pre sticanja uslova za zarazu, od početka cvetanja do početka zrenja (faze 51-71/81 BBCH skale) DELOVANJE: aktivna materija Kaptan pripada grupi Ftalimida i inhibira proces disanja, odnosno aktivnost SH-enzima. Preventivno deluje na veći broj fi topatogenih gljivica iz rodova Gleosporium, Alternaria, Botrytis, Pythium, Phoma, Rhizoctonia... SPEKTAR DELOVANJA Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). PREPORUKE I NAPOMENE: Ne meša se sa Bordovskom i sumpornokrečnom čorbom i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Može biti fi totoksičan ako se na višim temperaturama vazduha meša sa preparatima na bazi dimetoata. Ne preporučuje se primena u zasadu jabuke sorte Crveni delišes. Pripremljen rastvor (1000 l tečnosti po hektaru) se mora utrošiti u roku od dva sata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less