GLIFOL 10/1
GLIFOL 10/1
Šifra: 3456 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 3,900.00 RSD
Na lageru 29 Ima
Količina

Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l glifosata) Formulacija: SL – koncentrovani rastvor Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l Karenca: 35 dana Plodored: nema ograničenja Radna Karenca: 12 sati Primena: USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE Voćnjaci 2,0 – 6,0 (20 – 60 ml na 100 m2) Tretiranje kada su korovi visine 10 do 40 cm DELOVANJE: Herbicid na bazi aktivne materije Glifosat koji pripada grupi Derivati glicina koji se apsorbuje lisnom masom i translocira bazipetalno i akropetalno. Inhibira sintezu aromatičnih kiselina te se sprečava sinteza neophodnih aminokiselina za sintezu proteina. SPEKTAR DELOVANJA Primenjen u fazi intenzivog porasta korova u dozi od 2-4 l/ha, suzbija sledeće korovske vrste: divlja zob – divlji ovas (Avena spp.), klasača (Bromus spp.), muhari (Setaria spp.), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štirevi (Amaranthus spp.), ladolež divlji (Calisegia sepium), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuge (Chenopodium spp.), tatula (Datura stramonium), svračice (Digitaria spp.), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), konica obična (Galinsoga parviflora), broćika (Galium aparine), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), ljuljevi (Lolium spp.), bokvice (Plantago spp.), livadarke (Poa spp.), dvornici (Polygonum spp.), krstica obična (Senecio vulgaris), gorušica njivska (Sinapis arvensis), gorčike (Sonchus asper, S. oleraceus), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), kravlja trava (Thlaspi arvense), čestoslavice (Veronica spp.), grahorice (Vicia spp.) ljubičicapoljska (Viola arvensis), boce (Xanthium spp.) Tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja korova u dozi od 3-4 l/ha, suzbija se: pirevina obična (Agropyrum repens), a od faze kada je korov 40-50 cm visine pa do faze metličenja u dozi od 3,5-5,0 l/ha divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) Tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja u dozi od 4-6 l/ha, suzbija se: crni pelin (Artemisia vulgaris), čičak obični (Articum spp.), palamida njivska (Cirsium arvense), mlečike (Euphorbia spp.), graor krtolasti (Lathyrus tuberosus), nane (Mentha spp.), petoprsnica puzeća (Potentila repens), ljutić puzeći (Ranunculus repens), štavelji (Rumex spp.), maslačak obični (Taraxacum officinale), podbel (Tussilago farfara), koprive (Urticae spp.) Tretiranjem u fazi cvetanja u dozi od 6-8 l/ha suzbija popanac njivski (Convolvulus arvensis), a kada je korov15-20 cm visine do početka klasanja u dozi od 6-8 l/ha zubaču običnu (Cynodon dactylon), a u vreme nedozrelih plodova u dozi od 6-8 l/ha kupinu (Rubus spp.) Tretiranjem u fazi intentivnog porasta do početka cvetanja u dozi od 8-12 l/ha rastavić (Equisetum arvense), šilja (Cyperus rotundus), kanadska hudoljetnica (Erigeron canadensis), trska (Phragmites communis), rogoz (Typha spp.) PREPORUKE I NAPOMENE: na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu. Ispaša ostale stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu je moguća nakon 7 dana od primene. Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less