AGRO QUATRO 5/1
AGRO QUATRO 5/1
Šifra: 3196 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 2,200.00 RSD
Na lageru 29 Ima
Količina

глифосат ИПА (480 g/l) Неселективни системични хербицид за сузбијање вишегодишњих зељастих и дрвенастих корова са дубоким кореном те једногодишњих и вишегодишњих усколисних и широколисних корова на стрништима, за сузбијање: дивљег сирка(Sorghum halepense), зубаче (Cynodon dactylon), округлог шиља (Cyperus rotundus) и других вишегодишњих усколисних травних корова у количини 3-12 L/ha уз утрошак воде 200-400 L/ha (30-120 ml у 2-4 L воде на 100 m 2 ). Примењује се кад корови достигну висину 15-40 cm, у фази интензивног пораста до пуне фазе цветања. У зависности од врсте корова и површина на којима се примењује препарат уз утрошак мале количине воде (100-200 L/ha), третирање се врши за сузбијање : Agropyrum repens 2-3 L/ha, када је коров 10-25 cm висине, Cirsium arvense 3-4 L/ha, третирањем када је коров 15-25 cm висине; Convolvulus arvensis 5-6 L/ha, третирањем када је коров висине 20-40 cm; Sorghum halepense из ризома 3 L/ha, третирањем када је коров висине 15-30 cm. Површина на коме је примењено средство не сме се обрађивати најмање 7 дана после примене, а код сузбијања изразито отпорних корова с дубоким ризомима (већа количина примене) до 21 дан. НАПОМЕНА:Мање количине препарата се примењују при слабијем интензитету закоровљености, ранијим фазама пораста корова, повољнијим временским условима и са мањим количинама воде. Веће количине препарата се примењују при јачем интензитету закоровљености, каснијим фазама пораста корова, неповољнијим временским условима и са већим количинама воде. У зависности од врсте корова и површина на којима се примјењује препарат уз утрошак већих количина воде (200-400 L/ha) третирање се врши у кол.: 2-3 л/ха (20-30 мл на 100 м 2 ) за врсте из рода Avena, Bromus, Setaria, третирањем у фази интензивног пораста; 2-4 л/ха (20-40 мл на 100 м 2 ) за следеће врсте:Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilontheophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calisteghia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp., Galisonga parviflora, Galium aparine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, третирањем у фази интензивног пораста; 3-4 л/ха (30-40 мл на 100 м 2 ) за следеће врсте:Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp., третирањем у фази интензивног пораста, а за Агропyрум репенс, третирањем пред цветање и у фази цветања; 3,5-5 л/ха (35-50 мл на 100 м 2 ) за Sorghum halepense из ризома, третирањем од 40-50 цм висине па до фазе метличења; 4-6 л/ха (40-60 мл на 100 м 2 ) за Aegopodium podagraria, третирањем у фази цветања и Artemisia vulgaris, Arcticum spp., Cirsium arvense, Euphorbia spp., Lathyrus tuberosus, Mentha spp., Potentila reptans, Ranunculus repens, Rumex spp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica spp., третирањем у фази интензивног пораста до почетка цветања; 6-8 л/ха (60-80 мл на 100 м 2 ) за Convolvulus arvensis (третирањем у фази цветања), Cynodon dactylon (третирањем када је коров 15-20 цм висине до почетка класања), Rubus spp. (третирањем у време недозорелих плодова), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp. (третирањем у фази интензивног пораста до почетка цветања); 8-12 л/ха (80-120 мл на 100 м 2 ) за Equisetum arvense, третирањем у фази интензивног пораста до почетка цветања. МБТ:највише два пута у току исте године

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less