ALIJANSA 1/1
ALIJANSA 1/1
Šifra: 2635 JM: KG
Cena (mpc)
  • 2,201.10 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Fungicid u obliku kvašljivog praška – WP, žute boje Aktivna materija: MANKOZEB+ METALAKSIL-M NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera) Alijansa je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Supernova, Ridomil Gold... On (Alijansa) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat. Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom. PRIMENA: Preparat Alijansa je sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u: Usevu krompira i paradajza: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani), preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zaražavanje ili u vreme pojave prvih simptoma, pri količini primene 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2). Zasadu vinove loze: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem tokom vegetacije ( 13-81 faze BBCH skale), pre sticanja uslova za širenje bolesti , pri količini primene 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2). Zasadu maline: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora fragariae var. rubi), tretiranjem preventivno, početkom vegetacije ili najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja (faze 10-71 VVSN skale), pri količini primene 65g/10l/10m reda (6,5 g/l/m reda). Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) u vinogradima; 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) u zasadu krompira i paradajza; Zalivanje zemljišta 20-30 cm od sredine reda, obostrano uz utrošak vode 1 l/m reda u zasadu maline. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: tri puta. Maksimalno zaštitno dejstvo preparata je 14 dana, dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana, a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana. Preparat se ne sme primenjivati u staklenicima i plastenicima. MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA: Preparat se može mešati sa drugim preparatima, ali uz prethodnu proveru kompatibilnosti. Preparat se ne sme mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Takođe se ne sme mešati sa preparatima na bazi sumpora kod poslednjeg tretiranja u vinovoj lozi, jer se znatno produžava perzistentnost ditiokarbamatnih fungicida. KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom i načinom primene za malinu, 21 dan za krompir i paradajz, 28 dana za stone sorte grožđa, 42 dana za vinske sorte grožđa. RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju, i zaštićenom prostoru): 1 dan

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less