FITOFERT SPEED 1/1
FITOFERT SPEED 1/1
Šifra: 2509 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 709.50 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Za useve kukuruza FITOFERT SPEED je preparat pre svega namenjen za tretman useva kukuruza. Prisutne aktivne organske komponente kao i B i Zn povoljno utiču na sledeće fiziološke procese: pojačana otpornost na stres, stimulacija rasta korenovog sistema, intenziviranje metabolizma, asimilacija hraniva, intenziviranje fotosinteze. Pored organskih materija, mikroelementarni cink utiče na usvajanje i metabolizam azota, dok bor utiče na rast polenovih prašnika i oplodnju. Pakovanja: 250 ml, 1 lit, 5 lit i 10 lit. Primena: Folijarno, u dva do tri ponavljanja, i to u sledećim razvojnim stadijumima: V1-V3 (4-8 listova) – 2,5 lit/ha, V5-V7(12-16 listova) – 2,5 lit/ha, VT (pred metličenje, prskalicama visokog klirensa) – 3,5 lit/ha. Preparat se koristi u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less