DILER 1/1
DILER 1/1
Šifra: 2383 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 1,940.00 RSD
Na lageru 6 Ima
Količina

Aktivna materija: kletodim (120 g/l) Primena: Diler® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodiših i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu soje, suncokreta i šećerne repe. Primenjuje se posle nicanja useva i korova u količini: 1. 0,8 l/ha (8 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao što su proso korovsko (Echinochloa crus galli), vrste iz roda muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) kada su korovi u fazi 3-5 listova, a najkasnije u fazi bokorenja; 2. 1,2 l/ha (12 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova kao što je divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) kada je korov u fazi 3-5 listova (visina do 30 cm); 3. 2 l/ha (20 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova kao što je pirevina obična (Agropyrum repens) kada je korov visine 15-20 cm. Primenjuje se traktorskim i leđnim prskalicama uz utrošak 200-400 l/ha vode (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:Jednom Mešanje sa drugim pesticidima:Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. Fitotoksičnost:Zbog moguće fitotoksičnosti, prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne uskolisne useve (strna žita i kukuruz). Ako se ne koriste antidrift rasprskivači obezbediti zone sigurnosti 5m do nepoljoprivrednih površina ili drugih poljoprivrednih površina pod usevima/zasadima. Ako se koriste antidrift rasprskivači, nisu potrebne zone sigurnosti. Karenca: Obezbeđena vremenom primene za soju, suncokret i šećernu repu Radna karenca:Jedan dan Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu lipida. Inhibira aktivnost enzima acetil CoA karboksilaze (ACCase) zaustavljajući proces biosinteze masnih kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom. U biljci se kreće floemom. Nakuplja se u korenovom sistemu i meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP - soja, suncokret, lucerka, krompir, šećerna repa; 30 dana - grašak, paprika, paradajz, dinja, lubenica, krastavac, crni luk, beli luk, pasulj, kupus, mrkva. HRAC klasifikacija a.m.: A

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less