RIZOL ZA SOJU 200ML
RIZOL ZA SOJU 200ML
Šifra: 2371 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 452.76 RSD
Na lageru 34 Ima
Količina

RIZOL ZA SOJU je mikrobiološko đubrivo koja se koriste za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. RIZOL ZA SOJU sadrži efektivne sojeve simbioznih azotofiksatora koji poseduju visoku nitrogenaznu aktivnost. Nanošenjem ovih bakterija na seme pospešuje se obrazovanje kvržica u korenu. Bakterije (simbiozni azotofiksatori) preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena (parenhima) gde počinju ubrzano da se dele, usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot i direktno ga predaju biljci. Simbiozni azotofiksatori su bakterije koje obrazuju kvržice u korenu leguminoznih biljaka (soja, lucerka, grašak, pasulj, detelina) gde obavljaju azotofiksaciju. Jedna vrsta bakterije obrazuje kvržice samo na (jednoj) odgovarajućoj biljnoj vrsti sa kojom uspostavlja simbiozu - oblik zajednice u kojoj bakterije direktno predaju pristupačan azot biljkama, dok biljke snabdevaju bakterije asimilativima (hranljivim materijama koje je stvorila u procesu fotosinteze). Na formiranje kvržica utiče i pH zemljišta, sadržaj humusa, mehanički sastav zemljišta, primena pesticida i mineralnih đubriva.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less