SENCOR PLUS 1/1
SENCOR PLUS 1/1
Šifra: 1954 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 6,152.30 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: metribuzin (600 g/l) Sencor Plus je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i zasadu krompira. NAČIN DELOVANJA: Metribuzin, aktivna materija preparata Sencor Plus usvaja se putem korena i listova korova i deluje tako što inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE: Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje. Sencor Plus se primenjuje u usevima: - soje, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja soje u količinama 0,35 l/ha (3,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3 % humusa i 0,55 l/ha (5,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa više od 3 % humusa; 2) krompira, tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira u količinama 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa 1,5 – 3 % humusa i 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m2) na zemljištima sa više od 3 % humusa. Utrošak vode je od 200-400 l/ha. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom. MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA: Kod primene posle setve, a pre nicanja, može se mešati sa drugim herbicidima u cilju proširenja spektra delovanja kao što su oni na bazi aktivnih materija metolahlor, flufenacet, pendimetalin. SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji širokolisni korovi:ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), gorušica poljska (Sinapis arvensis), dvornici (Polygonum spp.), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuge (Chenopodium spp.), štir obični (Amaranthus retroflexus). NAPOMENE: - ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima ( <1 % humusa) ili na jako humoznim zemljištima ( > 6 % humusa); - kod primene pre nicanja, 10-15 dana nakon primene ne preporučuje se površinska obrada i gaženje krompirišta, zbog narušavanja depozita na zemljištu; - ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja; - 4 meseca posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi:krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz; - 12 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati:kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk; - 18 meseci posle primene, na tretiranim površinama može se sejati ostalo korenasto- krtolasto povrće. Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na proces fotosinteze, kao inhibitor transporta elektrona u fotosistemu II. Selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se predominantno korenom, mada može i listom nakon čega se translocira ksilemom do svih biljnih delova. Delovanje ispoljava u hloroplastima, na tilakoidnim membranama. Karenca a.m.: (u danima): 42 - krompir, paradajz; OVP - soja, lucerka. HRAC klasifikacija a.m.: C1 Organska: Ne Napomena: - Ne sme se primenjivati: posle nicanja useva; na vrlo slabo hum. zemljištima (> 1% humusa); na jako humoznim zemljištima (> 6% humusa), zbog vezivanja za čestice zemljišta; u usevima krompira sorti Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost; u usevu paradajza iz semena. - U usevu soje može se koristiti samo pod uslovom da na tim površinama ostaci atrazina i simazina nisu > 0,1 ppm. - Plodored - Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less