AVAUNT 15 EC 1/1
AVAUNT 15 EC 1/1
Šifra: 1903 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 15,611.17 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: indoksakarb (150 g/l) Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC) Primena: Jabuka, štetni organizam:Jabukin smotavac (Cydia pomonella) – može da se primeni na sve generacije smotavca. Primeniti u količini 0,33- 0,5 l/ha (3,3-5,0 ml/100 m 2 ), na samom početku piljenja larvi, a pre ubušivanja u plodove, sa razmakom između tretmana:10-14 dana. Utrošak vode:1000 l/ha (10 l na 100 m2 ). Maksimalan broj tretmana na istoj površiti u toku jedne godine je dva puta, odn. jednom za svaku generaciju. Paprika, štetni organizam:Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) – primeniti u količini 0,17-0,25 l/ha (1,7- 2,5 ml/100 m2 ), na početku piljenja gusenica. Utrošak vode:500 L/ha (5 l na 100 m2 ). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je dva puta tokom vegetacione sezone. Uljana repica, štetni organizam:Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) - primeniti u količini 170-250 ml/ha, kada se sjajnik pojavi, a pre dostizanja praga štetnosti, tretiranjem pre cvetanja (BBCH 51-59) , najkasnije u vreme zelenog/ žutog pupoljka. Prag ekonomske štetnosti pri pojavi terminlanih pupoljaka je 1-15 imaga po cvasti, a 2-3 imaga pri diferenciranim pupoljcima u cvasti. Višu dozu primeniti u slučaju jačeg napada. Utrošak vode:400 L/ha (4 l na 100 m2 ). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom. Kukuruz, štetni organizam:Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) – primeniti u količini od 0,25 l/ha (2,5 ml/100 m 2 ), 10 dana posle maksimalnog leta leptira ili po pojavi prvih gusenica, a pre ubušivanja u stabljiku ili klip. Proizvod primeniti iz vazduhoplova, uz utrošak 50 l vode/ha (5 l/100 m 2 ). Let leptira pratiti pomoću svetlosnih klopki ili feromonskih klopki. U slučaju razvučenog perioda piljenja i leta, tretman se može ponoviti. Maksimalan broj tretmana na istoj površiti u toku jedne godine je dva puta. Paradajz, štetni organizam: Moljac paradajza (Tuta apsoluta) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera) – primeniti u količini 0,17-0,25 l/ha (1,7- 2,5 ml/100 m 2 ), primeniti u vreme pojave prvih gusenica moljca paradajza (Tuta apsoluta) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Utrošak vode:200-400 L/ha (2-4 l na 100 m2 ). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je dva puta tokom vegetacione sezone. KARENCA: 14 dana za kukuruz, 7 dana za jabuku, 1 dan za papriku, 3 dana paradajz, obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: - Blokatori naponsko - zavisnih natrijumovih kanala; Blokiraju funkciju natrijumovih kanala tako što onemogućavaju protok Na+ jona u nervnu ćeliju što dovodi do brzog prestanka ishrane, paralize i smrti organizma. - Deluje prvenstveno digestivno, ali i kontaktno. - Larvicid i ovicid, sa umerenim translaminarnim efektom kada se primeni u smeši sa mineralnim uljima. - Primenjuje se i u komunalnoj higijeni. Karenca a.m.: (u danima): 1 - paprika; 3 - paradajz; 7 - jabuka; 14 - kukuruz; OVP - uljana repica Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita. IRAC klasifikacija a.m.: 22 A Organska: Ne Napomena: - MBT: 2 puta. - Tretiranja ne izvoditi u vreme cvetanja useva i zasada.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less