METEOR 0.01
METEOR 0.01
Šifra: 1689 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 174.90 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: metsulfuron-metil (600 g/kg) Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP - pšenica, ječam. HRAC klasifikacija a.m.: B Organska: Ne Napomena: - Ne sme se primenjivati: u usevima koji su pod stresom izazvanim sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata ili patogena, nedostatkom hranljivih materija i drugim faktorima koji utiču na rast useva; u pšenici i ječmu u združenom usevu sa travama, detelinom i drugim leguminozama ili drugim širokolisnim usevima; ako je prethodno u usevu pšenice i ječma primenjen bilo koji herbicid iz grupe sulfonilurea. - U slučaju propadanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama se mogu sejati samo jara strna žita, uz prethodnu obradu zemljišta. - Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir-meptila voditi računa o slededećem: ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima (> 1 % humusa) i u kraškim područjima zbog ispirljivosti.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less