ACTELIC 100ML
ACTELIC 100ML
Šifra: 158 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 968.00 RSD
Na lageru 9 Ima
Količina

Aktivna materija: pirimifos-metil 500 g/l Formulacija: koncentrat za emulziju (EC) Primena: Actellic 50 je kontaktni, utrobni i inhalacioni nesistemični insekticid koji se koristi u skladištima žitarica, za suzbijanje žižaka (Sytophilus spp.), malih brašnara (Tribolium spp), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), trogoderme (Trogoderma granarium), plamenca (Ephestia kuhniella, Plodia interpunctella) i žitnog moljca (Sitotroga cerealella), i to tretiranjem: a) praznih skladišta u količini 0,75-1,5 ml/m2, uz dodatak 25-150 ml/m2 vode b) praznih vreća, u količini 0,5 ml/m2, uz dodatak 50 ml/m2 vode c) zrna pšenice i kukuruza u silosima i podnim skladištima u količini od 8 ml/t, uz dodatak 0,5-1 l vode, uz uslov da sloj pšenice i kukuruza u podnim skladištima nije deblji od 0,5-1 m Način delovanja: Acetllic 50 EC pripada grupi organofosfornih insekticida koji veoma brzo deluju na štetočinu izazivajući stalnu kontrakciju mišića, paralizu i uginuće. Preporuka za primenu: Preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašnaste robe i uljarica. Pri tretiranju praznih skladišta roba se može unositi 2 dana posle tretiranja. Može se koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno. Actellic 50 se može primeniti, u toku godine, samo jednom u skladištima žitarica. Karenca: 3 dana za zrno pšenice i kukuruza u skladištima.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less