INTERMEZZO 1/1
INTERMEZZO 1/1
Šifra: 1255 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 2,636.70 RSD
Na lageru 8 Ima
Količina

Aktivna materija: mezotrion (480 g/l) Primena: Kod kukuruza u količini 0,15-0,25 l/ha, u fazi razvoja od drugog do osmog lista (faze 12-18 po BBCH skali). U odnosu na korovske vrste koje se nalaze u spektru delovanja, Intermezzo se primenjuje od klijanja do razvoja 6-8 listova, uz dodatak 0,2 l okvašivača ES Plus. Način delovanja: Intermezzo se od strane biljaka usvaja, pre svega, preko listova, ali može biti usvojen i putem korena, ako je neposredno posle primene pala obilna kiša. Kreće se i floemom i ksilemom kroz celu biljku. Aktivnost u biljci se ispoljava preko sprečavanja aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posledicu sprečavanja biosinteze karotenoida. Prvi simptomi uočavaju se nakon 3-5 dana od tretiranja, u vidu beljenja (bleaching), a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i potpuno sušenje. Selektivnost u kukuruzu zasniva se na mogućnosti da ga kukuruz brzo razloži do neaktivnih metabolita. Jedno od objašnjenja selektivnosti u kukuruzu zasniva se na tome da kukuruz putem korena usvaja znatno manju količinu aktivne materije nego korovi. Mogućnost mešanja: Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima:Zeazin (i svim drugim preparatima na bazi terbutilazina), Maton (i svim drugim preparatima na bazi 2,4-D) i Colosseum(i svim drugim preparatima na bazi dikambe) do faze 5 listova kukuruza, a sa Nikosav-om (i svim drugim preparatima na bazi nikosulfurona) do faze 8 listova kukuruza. Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira enzim 4-hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (4-HPPD) čime onemogućava biosintezu plastohinona kao jednog od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Selektivni, translokacioni herbicid. Biljke ga usvajaju i listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Karenca a.m.: OVP - kukuruz. Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita (6 sati). HRAC klasifikacija a.m.: F2 Organska: Ne Napomena: - Plodored - Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less