REGLON FORTE 1/1
REGLON FORTE 1/1
Šifra: 119 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 2,486.00 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.
Količina

Aktivna materija: dikvat-dibromid (240 g/l) Primena: Reglone Forte - Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u krompiru, lucerki, voćnjacima i vinogradima, kao i za desikaciju (isušivanje) useva lucerke, soje, suncokreta, uljane repice i krompira pre žetve (vađenja). PRIMENA: Reglone Forte se primenjuje kao: 1. Neselektivni totalni kontaktni herbicid za suzbijanje korova u: -krompiru, u količini 3 l/ha, odnosno 30 ml na 100 m2, tretiranjem pre nicanja krompira uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2; -lucerki, za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp), u količini od 5 l/ha, odnosno 50 ml na 100 m2, lokalnim tretiranjem pokošenih žarišta, uz napomenu da se tretirani usev ne sme koristiti za ishranu stoke; -zasadima voćaka i vinove loze (visokog uzgoja), u količini 4-6 l/ha, odnosno 40-60 ml na 100 m2, tretiranjem kada su korovi visine 10-15 cm, odnosno najkasnije do 28 dana pre berbe, uz upotrebu 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l na 100 m2. 2. Herbicid za desikaciju(isušivanje i uništavanje nadzemne biljne mase) u usevima: -krompira, merkantilnog i semenskog, u količini 4-5 l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode, odnosno 40-50 ml u 3-6 l vode na 100 m2, tretiranjem u vreme tehnološke zrelosti useva; -soje, suncokreta, u vreme tehnološke zrelosti useva, u količini 2,5-3,5 l/ha, uz 300-600 l/ha vode odnosno 25-35 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa zemlje, i uz 50-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova; -uljane repice, pre žetve na osnovu boje i zrelosti mahuna i semena, u količini 2-3l/ha, uz utrošak 300-600 l/ha vode odnosno 20-30 ml u 3-6 l vode na 100 m2 kada se tretira sa zemlje, i uz 60-100 l/ha vode kada se tretira iz vazduhoplova; -semenske lucerke, u količini 5-6 l/ha uz upotrebu 300-600 l/ha vode, odnosno 40-60 ml u 3-6 l na 100 m2, tretiranjem u vreme fiziološke zrelosti useva SPEKTAR DELOVANJA: Jednogodišnji korovi :Cuscuta spp (viline kosice), Datura stramonium (tatula obična ), Digitaria sanguinalis (svračica crvena), Echinochloa crus-galli ( proso korovsko), Sorghum halepense (divlji sirak iz semena) Višegodišnji korovi:Cirsium arvense (palamida njivska), Sorghum halepense (sirak divlji iz rizoma). NAPOMENA: -Vreme desikacije uljane repice određuje se na osnovu -Boje i zrelosti mahuna. -Desikacija krompira se obavlja u vreme tehnološke zrelosti krtola, kada su one dostigle svoju punu veličinu tipičnu za sortu, kada se uočavaju prvi znaci prirodnog sušenja nadzemne mase i kada je do vađenja krtola ostalo 10-12 dana. Desikacija suncokreta obavlja se u vreme tehnološke zrelosti useva. Glavni faktor koji određuje vreme desikacije suncokreta je vlaga semena, koja treba da bude oko 30%. Preparat se može na istoj površini primeniti samo jednom u toku godine, a u zasadima voćaka i vinove loze do 3 puta. -Reglone Forte se može primenjivati iz vazduhoplova za desikaciju useva soje i suncokreta, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od voda i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje. KARENCA:Radna karenca je 3 dana. Najmanje 28 dana od tretiranja zabraniti pristup stoci, odnosno ispašu na tretiranim površinama, kao i korišćenje tretiranog useva lucerke za ishranu stoke. Kao herbicid – 28 dana za voćke i vinovu lozu, a za krompir i lucerku obezbeđena vremenom primene. Kao desikant – 10 dana za krompir, a obezbeđena vremenom primene za suncokret, uljanu repicu, soju i semensku lucerku. Izračunaj potrebnu dozu Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na proces fotosinteze, kao inhibitor fotosistema I. Indukuje stvaranje superoksida koji oštećuje ćelijske membrane i citoplazmu. Neselektivni, kontaktni, folijarni herbicid i desikant. Biljke ga usvajaju listom, a translokacija je ksilemom, ali vrlo ograničena. Organska: Ne

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less
ONLINE ČET

Dobrodošli, kako Vam možemo pomoći?