PEAK 75 WG 20 gr
PEAK 75 WG 20 gr
Šifra: 107 JM: KOM
Cena (mpc)
  • 1,391.50 RSD
Na lageru 0 Nema. Iskažite vaše trebovanje bez obzira na trenutno stanje lagera.

Aktivna materija: prosulfuron (750 g/kg) Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG) Primena: Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici. Količina i vreme primene: - Kukuruz u fazi 3-6 listova, u količini 0,02 + 0,1% okvašivača. - Pšenica, od trećeg lista do kraja bokorenja, u količini 0,02 + 0,1% okvašivača. Karenca: OVP, za silažni kukuruz 14 dana MBT: 1 Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: 14 dana silažni kukuruz OVP merkantilni kukuruz, pšenica Radna karenca a.m.: 1 dan HRAC klasifikacija a.m.: B Organska: Ne Napomena: - Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati samo kukuruz i pšenica. - Zbog fitotoksičnosti, prilikom tretiranja, sprečiti zanošenje kapi na susedne zasade i širokolisne useve. - Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less