INEX 1/1
INEX 1/1
Šifra: 1046 JM: LIT
Cena (mpc)
  • 1,266.00 RSD
Na lageru 17 Ima
Količina

Aktivna materija: etoksilat masnih alkohola 20,3% polidemetilsiloksan 1,0% Formulacija: koncentrovani rastvor (SL) INEX je nejonski okvašivač, penetrator i aktivator. Poboljšava delovanje kontaktnih i sistemičnih sredstava za zaštitu bilja (fungicidi, insekticidi, herbicidi, akaricidi, desikanti), kao i folijarne prihrane, povećavajući njihovu apsorpciju i translokaciju. INEX smanjuje površinski napon, ubrzava lisnu apsorpciju i time pomaže da se aktivna materija pesticida što brže usvoji u biljku. INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne peni i uklanja postojeću penu, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida. Dodavanjem INEX-a se pojačava prodiranje pesticida u lisnu površinu, INEX brzo vlaži i ujednačava površinu na koju se prskanjem nanose pesticidi. INEX smanjuje površinski napon vode i povećava kontaktnu površinu za pesticide bez ikakve hemijske reakcije. INEX se nikad ne primenjuje sam, nego u kombinaciji sa sredstvom za zaštitu bilja ili folijarnom prihranom. INEX dodati u rezervoar prskalice na početku, pre dodavanja drugih sredstava za zaštitu bilja. Obratiti pažnju na upozorenja i ograničenja koja su navedena kod sredstva za zaštitu bilja, kao i njihove količine primene.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less